Afrika Menekşe lerinde Taç kesimle Üretim=

        Afrika menekşelerinde Taç kesim den üretim daha çok üretilmesi zor ve kıymetli olan (yapraktan aynı bitki üretimi mümkün olmayan) Chimera larda yapılır.

   Canlı ve gelişkin bir bitkiyi seçelim ve üzerindeki çiçek saplarını temizleyelim.

   Bitkinin en üst göbek kısmında en az iki sıra yaprak dizisi kalacak şekilde ayarlayın.Taç kesim yaptığınızda üstteki yaprakları besleyecek hiç kök sistemi olmayacağı için mümkün olduğu kadar küçük yapraklar olmalı. 3. sıradaki yaprakları çepeçevre koparın.

   Ve en önemli kısım , neşterle veya ince keskin bir malzemeyle taç kısmından ikişer sıra yaprak ihtiva edecek şekilde gövdeden koni şeklinde oyarak üst parçayı ayırın.

 

   Kestiğiniz taç kısmı isterseniz köklendirme hormonuyla ıslatabilirsiniz.

   YAN SÜRGÜNDEN ÜRETİM =

    Taç kesim yaptığımız bitki bir süre sonra kalan yaprakların yanlarından yan sürgünler oluşturur.Bu sürgünler yeteri kadar olgunlaştıktan sonra onları yine taç kesimde yaptığımız gibi keskin neşter veya kesici bir aletle şekilde görüldüğü gibi ana bitkiden ayırıp ayrı kaplarda köklendirmek için ayırırız.

    Üzerlerini naylon örtü ile kapatıp nemin muhafazası için sera etkisi oluşturmalıyız.

                

    

-