ISI VE NEM =   

  

    Kış ve yaz 10 ila 25 C sıcaklık arası idealdir.Afrika menekşesi, ortalama 22-25 C sıcaklıkta tutulduğunda ışık da yeterli ise hızla gelişir ve çiçeklenir. Sıcaklık değişmeleri özellikle ısı düşmeleri, bitkide durgunluğa neden olur ve çiçeklenmeyi geciktirir. Bitki dinlenmeye geçer. Ortam sıcaklığı 13 C altına düşmemelidir. 8.5 C de de yaşar ancak çiçeklenmez.

     Ana vatanı ekvatora çok yakın olduğu için sıcaklık isteği  yüksektir. Özellikle ilk gelişme dönemi olan fide döneminde bu faktör yetiştiricilik açısından daha da önem kazanır. Alınan çelikler, 20  0C’e civarında sabit ısı altında köklendirilmelidir. Elde edilen fideler aynı sıcaklıkta dikilmelidir. Yeterli gelişme sağlandıktan sonra çiçeğe gelene kadar ortalama 24 0C’de muhafaza edilmelidir. Düşük sıcaklılar, gelişmenin gerilemesine neden olacağı gibi çiçeklendirmeyi de geciktirir. Sıcaklık 17 0C’nin altına düştüğünde ise bitkinin çeşitli mantari ve bakteriyel hastalıklara dayanıklılığı azalır. Düşük sıcaklıklar özellikle fazla toprak nemi ile birlikte olursa bitki ölüme kadar gider. Yetiştiricilikte sıcaklık, toprak ve hava sıcaklığı olarak ele alınırsa toprak sıcaklığının her zaman 1–2 0C daha fazla olması istenir. Bunun için üretim yapılacak olan yastıkların alttan ısıtılması en idealidir. Eğer böyle bir olanak mümkün değilse kış aylarında anaç bitkiler, 20 0C’ civarında muhafaza edilmelidir. Gece ve gündüz sıcaklıkları da bu açıdan önemlidir. Gece sıcaklığı gündüz sıcaklığından 3–5 0C düşük olmalıdır.

      Ev ortamında genellikle oda sıcaklığı afrika menekşeler i için yeterlidir. Bu sıcaklıklar gündüz 22– 25 0C gece ise 15–21 0C’dir. Afrika menekşeleriniz eğer pencere önünde duruyorsa gece soğukluklarına dikkat edilmelidir.Dışarısı nın çok soğuk olduğu kış aylarında pencere kenarlarındaki menekşeleri daha içerilere almalı veya pencereyle arasına kağıt,karton,naylon gibi koruyucu şeyler koymalısınız.

           Nem Afrika menekşelerinde  hava ve toprak nemi olmak üzere iki şekilde orantılı nem isteği ele alınır. Afrika menekşesi çok kuru atmosfere bile dayanabilir. Bu ortamlarda güzel yapraklar verir, ancak çiçek açmaz. Afrika menekşesinin doğal yetişme ortamındaki yağış ortalaması çok yüksek olduğu için nemlilik % 60–70 civarındadır. Doğal ortamında, bu derece yüksek nemde yetişen bir bitkiyi yetiştirebilmek için seralarda da yüksek nem sağlanması zorunluluğu vardır. Bu da otomatik sisleme cihazları ile sağlanır. Ancak hava rutubetinin çok düşük olduğu yerlerde, ev içinde nemlilik sağlamak için saksılar, içinde nemli vermikulit , kum veya perlit bulunan  tepsiler üstüne oturtulmalıdır.

         Bunun dışında yapraklara sık sık su püskürtülmelidir. Suyu mümkün olduğu kadar yaprakların altına püskürtmek gerekir. Hava neminin düşmesiyle birlikte yapraktan olan su kaybı artacağı için gelişmede gerilik meydana gelir. Çok fazla aşırı  hava nemi de iyi değildir , yaprakların çürümesine   ve mantari hastalıklara neden olabilir.