AFRİKA MENEKŞELERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÜRETİM =
 
Doku kültürü ile üretim yaprak sapı ya da yapraktan steril koşullarda alınan küçük bir parçanın özel hazırlanmış besin ortamları içerisinde çimlendirilmesi ve sürgün oluşturması sonucunda yeni bitkiler elde edilmesi prensibine dayanır.
Mikro çoğaltma çoğunlukla yeni kültür bitkilerini hızlıca çoğaltmak veya yaprak kesimiyle üretilemeyen chimeralar çoğaltmak için kullanılır oldu.
Lisanslı ticari doku kültürü laboratuarları hücre dolgu tablalarında (cell plug trays) linerleri tedarik etmektedir. Bunlar her bir tablaya 188, 98 veya 72 hücre gelecek şekilde küçük, orta ve büyük boyutlarda derecelendirilmiştir. Doku kültürü linerleri kolayca hücrelerden çıkarılır ve son saksılarına direkt dikilir.Toplu ticari üretim için idealdir.

Besin ortamına parçanın yerleştirilmesi------Parçanın köklenmesi
Besin ortamındaki parçalar yaklaşık 3–4 hafta içerisinde köklenir. Köklenmeden 3–4 hafta sonra da ilk sürgünler görülür.

Besin ortamında köklenmenin görülmesi-----Sürgün oluşumu
Fideler 1 ay içerisinde tek başına dikilip yetişecek büyüklüğe gelir. Bu yöntemle bir yaprak ya da yaprak sapından 4–8 fide elde edilir.

Sürgünlerin ortamdan çıkarılması ve ayrılması
Ayrılan fideler 5–6 cm ara ile yastıklara veya multipotlara dikilir.

Fidelerin yastıklara ve multipotlara dikilmesi

Fidelerin ilk dikimleri
Fideler uygun büyüklüğe geldiğinde 12 cm’ lik saksılara dikilir. Bitkiler saksıya dikildikten sonra 3–4 hafta içerisinde çiçeklenir ve pazara hazır hale gelirler
.